jdubqca

poetry by j matthew waters

Archive for the tag “eclipse”

fallande med mörker

My original poem translated into Swedish & recited by Björn Rudberg

hon steg ombord
ett tåg i filadelfia
en röd paisley schal
i harmoni med hennes smaragdögon
täckte hennes rödbruna hår
i hennes vänstra hand en matchande väska
och i den högra en enkelbiljett

strosande från vagn till vagn
svävade hon liksom luftburen
då och då betraktandes
en ledig fönsterplats
hennes ögon sökte uppåt
den silvriga nymånen
jagandes middagssolen

omkring nittio minuter senare
fann hon sig sjäv förflyttad
till utanför ocean city
förlorad i en åskådarmassa
nästan hysteriskt skrattande
medan de långsamt
uppslukades i kolmörkerIf you haven’t done so already please visit Björn’s poetry blog @ brudberg.me

View the original English version by clicking here


july two thousand sixteen
copyright j matthew waters & björn rudberg
all rights reserved

down with the darkness


she boarded a passenger
train in philadelphia
red paisley scarf
complementing her emerald eyes
and covering her auburn hair
matching bag in left hand
one-way ticket in right

strolling from car to car
she drifted as if on air
pausing occasionally at an
unoccupied window seat
darting her eyes upward
at the silvery new moon
chasing the midday sun

some ninety minutes later
she found herself transported
outside ocean city
lost in a sea of spectators
cheering nearly hysterically
as they slowly become
engulfed in total darkness


july two thousand sixteen
copyright j matthew waters
all rights reserved

Post Navigation

%d bloggers like this: